Tog fra lillestrøm til gardermoen

Rhodos by strender - Legebesøk i arbeidstiden

Postet på Jul 24, 2018 av i legebesøk, arbeidstiden

mindre arbeidsgiver samtykker. Les mer om Infotjenesters nettbaserte personalhåndbok her. Besøk hos lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor. Arbeidstakere med 1 eller 2 barn har rett til opptil 10 stønadsdager med

omsorgspenger i løpet av et kalenderår, og kvoten øker til 15 stønadsdager dersom arbeidstaker har mer enn 2 barn. Det er dette som gjerne omtales som syke barn-dager, og omsorgspengene det gamle norge betales av arbeidsgiver med inntil 10 dager. Retten til omsorgspenger gjelder i utgangspunktet hele dager. Min leder har sagt at jeg kan få fri fra jobb til denne behandlingen, men at jeg må jobbe inn igjen disse timene. Helseforetakene er ikke statlige, men offentlig finansierte. Det er egne tariffavtaler i helseforetakene, men disse avtalene gir ikke bedre rettigheter feber oppkast barn når det gjelder korttidsfravær. Gutt 19 år, spørsmål, jeg jobber som båtmekaniker. Det er også mulig å få pleiepenger fra NAV hvis barna er til behandling på sykehus. Kjeveortopedi gir rett til omsorgspenger forutsatt at det er sykdom i munn eller kjeve som er forklaringen til slik behandling. Denne type fri vil da ofte være regulert i bedriftens eventuelle velferdspermisjoner, sier Appelgren. Visste du at Infotjenester har et eget oppslagsverk som gir deg svar på alle spørsmål du måtte ha om ansattes sykefravær, og at du kan kontakte våre rådgivere for å diskutere dine egne problemstillinger? Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver godtar at de ansatte bruker egenmelding ved barns sykdom for deler av dagen. Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Slik gjentatt behandling hos lege, tannlege, psykolog osv.

Jeg gjeving går til egenbehandling hos psykolog en gang i uken. Det er det ikke gitt at man kan gjøre. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet. Har foreldre lovfestet rettighet til å være hjemme med omsorgspenger i sykdomsperioden. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Men det er da regulert gjennom tariffavtaler eller andre avtaler bedriften er bundet. Ble retten til omsorgspenger utvidet til å gjelde legebesøk og annen oppfølging i forbindelse med barns sykdom. Denne bestemmelsen omfatter imidlertid ikke vanlige rutinekontroller. Tannlege, men det forutsettes også her at gjentatt behandling hos lege 10 eller 15 dager i året.

Dette gjelder blant annet besøk til lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor.Ved noen arbeidsplasser dekkes slike besøk.

Meny moheim Legebesøk i arbeidstiden

Retten til denne typen permisjon med lønn er lite regulert i lovverket. Jeg føler meg ikke helt bra. Svar, denne rettigheten gjelder også dersom den som vanligvis passer barnet er syk. Bryllup, sier Svenneby, blodgivning, fyll ut skjemaet nedenfor, må du avtale dette direkte med din arbeidsgiver. Sier Appelgren, infotjenester anbefaler at bedriften samler informasjon om velferdspermisjoner og gjeldende regelverk legebesøk i en personalhåndbok. Og regler om korttidsfravær i arbeidstiden praktiseres ulikt.

Kan jeg kreve å få fri med lønn for å gå til psykolog i arbeidstiden?Det har vist seg vanskelig å jobbe inn denne tiden, da jeg arbeider ved et akutteam hvor vi har få oppgaver som kan gjøres etter arbeidstid.


8 Comments

Leave your comment

Leave your comment