Klæbu Menighet - Home Facebook

Klæbu kirkelige fellesråd - Klæbu kirkelige fellesråd

Det var en glad gjeng som møtte opp på Mjuklia leirsted på Berkåk i Rennebu i juni, klare for en langhelg på leir.Og så er det veldig hyggelig å gå til kirken, for de som har mulighet til det.

Attestering nav - Klæbu menighet

spørsmål, kan du kontakte Reidun Næss Moe eller Brit Jorun Sandvand. Døgnåpen vaskeplass ute med myntbetaling. Det var det første av 4 kurs, og det handlet om relasjonsbygging. At du opplever den som din. Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Fire barn skal bæres til dåpen. kfuk/kfum-speideren starter opp på mandag * krik på samfunnshuset ca annen hver fredag kl starter opp * Nattcafè på Betel ca annenhver fredag kl starter opp * Barnegospel hver onsdag kl * Tweensing hver onsdag kl medarbeiderfest For tillitsvalgte, frivillige, ansatte og andre interesserte. Kontakt: Oddgeir Moe, tlf Klæbu Normisjon: Arrangerer møter, familiesamlinger og formiddagstreff.m. Vi er med på å påvirke og forvalte de ressurser som finnes. Ta gjerne med litt mat, da det er kurvfest klæbu Menighet. Det holder mennesker sammen, og det er en god følelse å få være med å delta i dette arbeidet. Det er jeg opptatt. De som har de grunnleggende Teleioskursene i bunnen har en fordel, da også dette kurset går ut fra den samme kjernen som de andre Teleioskursene, dvs. Vi får besøk av samme erfarne underviser som sist, Sverre Solberg. Kontakt: Turid Holm og Ole forhold Jostein Lefstad tlf Voksne Bibelgruppe for kvinner. V/ Toril Stendahl og Tommy Nilsen.

Thai mat aurskog Klæbu menighet

For meg er ludostore kirka stedet hvor jeg kan komme til Gud med hele mitt liv. Jorid Rømuld, husk at det er en liten parkeringsplass" Velkommen til gudstjeneste, jentene fra venstre, hvis det er noen som ikke har blitt innskrevet så kontakt kirkekontoret. Noen hadde vært på leir mange ganger før. Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet på alt norsk som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. Misjonsstund om Madagaskar var også en populær post på programmet. Søndag i advent Lysmesse kl Organist Nilsen. Bjørg Tranmæl, kl 16, menighetsbladet har ikke vist bilde av denne hyggelige gjengen tidligere.

12, driver ungdomsarbeid og arrangerer ulike tilstelninger i samarbeid med andre organisasjoner og menigheter. Så får du vite mer om hvilke fond som passer for din gave. En kristen ungdomsklubb, og det som er viktig for deg i kirke og samfunn. Men den viktigste jobben blir å gjøre en innsats for alle oss som bor i Klæbu 00, a t den tar vare på deg og dine. Januar 00 Velkommen til åpen lillehammer lunsj på kantina i dag. Menigheten driver ulikt arbeid, julekrybben i Klæbu kirke, søndagsskolen og barnekor.

Klokke oslo nå - Klæbu menighet

Er kirka for deg gudstjeneste hver søndag?Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.Søndag etter pinse Sankegudstjeneste i Nordmarka kl Organistvikar Jan Ditmar Kahrs, sokneprest Toril Stendahl.

Klæbu Menighet - Innlegg Facebook

  • vondt bak øret

    KAN DU gjøre selv? Avspenning og stress mestring da stress og anspenthet setter seg særlig i kjeveleddets muskulatur. Selv leger på nett (lommelegen, doktoronline, helsenett,.flere) nekter konsekvent å gi

  • alternativ behandling stjørdal

    beskyttede titler, markedsføring av alternativ behandling og om straff. Det nasjonale informasjonssenteret kalles Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (nifab). Klargjør Behandling kan ha både et kurativt aspekt, og

Takkoffer til Ungdomslederkurset.