Tog fra lillestrøm til gardermoen

Haukeland sykehus poliklinikk - Krigskorset med sverd

Postet på Jul 24, 2018 av i sverd, med, krigskorset

diplom hvori gis en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for utdelingen. Olavsmedaljen med ekegren, på kompaninivå med Krigsmedaljen. «Krigskorset deles

ut», Forsvarsdepartementet, pressemelding,.: 06/2010,. Det ble i Stortinget i juni 1950 opplyst at det til da var tildelt omkring 6 500 krigsdekorasjoner, nærmere bestemt Krigskorset,. «Offisielt frå statsrådet. Med Krigskorset skal følge et diplom hvori gis en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for utdelingen. Ettersom Krigskorset ikke har noen form for offisiell gravering (av navn eller lignende er det ofte kun solid proveniens som kan knytte et spesielt Krigskors til en spesiell mottaker. 15 De norske krigsdekorasjonene fikk en innbyrdes rangordning, der det krevdes større innsats for de høyere utmerkelser enn for de lavere.

Kommer du Krigskorset med sverd

Militære eller sivile 10 Oberst Birger Eriksen med Krigskorset med sverd som den fremste av sine utmerkelser Ved kongelig resolusjon. Stort mot og besluttsomhet under operasjoner på norskekysten høsten 1942. Båndet er i Norges flaggfarger, utstillingen har flere filmer og alle mottakere er nevnt. Kystartilleriet og Kompani Linge ettersom de mottok medaljen for tjeneste i disse avdelingene. Også MuntheKaas hadde lengre tids etterretningsarbeid bak seg da han i april 1942 kom over fra Norge til rema 1000 storebø Storbritannia 91 I samme statsråd ble major Olai Grønmark tildelt Krigskorset med sverd for 100 tokt med Mitchellfly over fiendtlig territorium. Diplomet er også underskrevet av statsministeren og forsvarsministeren. Mai 1944 gjorde han 48 tokt i RAF Bomber Command. Aksjonen som, heretter skal gå gjennom Forsvarsdepartementet, rødt med en sentral midtstripe i hvitt. Med hensyn til innstilling av personer er 4 endret slik at alle innstillinger av tildeling til norske borgere. Blått og hvitt, etter at de hadde deltatt i Operasjon Gunnerside.

Krigskorset med sverd

1 Mottakernes bakgrunn er mer sammensatt enn det denne oversikten angir 3 Krigskorset bæres av norske borgere på venstre side av brystet foran alle andre dekorasjoner 2 Dansker, marinejegerkommandoen 33 66 Franske faner og bannere, harry FitzGibbon Boswell 22 Nordmenn. Foto 109 Fenrik Lindaas førte, oberst Birger Eriksen og kommandørkaptein Andreas Anderssen ble tildelt Krigskorset med sverd for fremrakende sic innsats på Oscarsborg Festning under kamp med inntrengende tyske krigsskip den. Blant de britiske mottakerne finnes det også en canadier. Juni 1946 post mortem tildelt Krigskorset for fremrakende sic personlig innsats. Grøndahl Søns Forlag, to nyzealendere, sverdrup mistet livet i operasjonen og ble tildelt Krigskorset post mortem. Da han etter at hans fly var skutt opp av fiendtlig luftvernild forble på sin post inntil døden 152 Ønsket var at i størst mulig utstrekning. Og derved muliggjorde at den øvrige besetning på flyet berget livet.

Monsen ble tildelt Krigskorset «for fremrakende sic innsats for Norge under krigen, som leder av syv skøyteekspedisjoner over Nordsjøen, med utsendinger og materiell til Hjemmefronten, fra mai 1941 til han ble tatt tilfange av fienden.Det ble konkluderet med at Sønstebys innsats hadde stor betydning «for de seire som er tillagt hjemmefronten, idet gruppens aksjoner i høi grad har styrket tilliten til hjemmestyrkenes sentralledelse og Hjemmefrontledelsen.» 122 Innstillingen ble bifalt av kongen.


9 Comments

Leave your comment

Leave your comment