Tog fra lillestrøm til gardermoen

Tapas pinner: Kristne menigheter; Elektriske magneter

Postet på Jul 24, 2018 av i menigheter, kristne

i en kristen familie som tilhører Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Lenge var det de som delte den konservative troen til faren min som tjente på at Frikirken var demokratisk.

Som statskirke var Den norske kirke underlagt politisk kontroll. Jeg mener ikke å avfeie homofile og andre som har hatt det vanskelig i konservative kristne miljøer. All kopiering, reprodusering, videre bearbeidelse eller lignende som helt eller delvis bygger på innholdet i disse tjenester, sider eller katalogsamlinger er strengt forbudt iht lov om opphavsrett uten særskilt skriftlig tillatelse fra Kommunion., GospelWAP, Davidsdansen, BigFather, ski kirke GospelTalk slutt kryssord synonym og MenighetsNett er varemerker (trademarks/servicemarks) for Kommunion. Dissse verdiene er så selvsagte for mange at bare det å se dem listet opp virker irriterende, som en slags provokasjon. Åndsdåpen (dåpen i Den hellige ånd) er et urkristent fenomen, og oppstod første gang på pinsedag i Jerusalem, etter Jesu Kristi oppfart til himmelen. Det viste seg at alle som satt rundt meg enten var kristne selv, eller hadde en kristen bakgrunn. Et samliv trenger en forpliktelse, et skarpt brudd med fortiden, og da trenger man en ekteskapsinngåelse. Vanligvis kreves det at de tilkjennegir sin kristne tro overfor menigheten, og de må også bli/være døpt. Mange fnyser av «gladkristne og mistenker at smilene deres er påklistret. Ikke alle kristne aktiviteter ga meg denne følelsen. Radikal livsendring Kulturkampen mellom de radikale og de konservative har etterlatt oss et karikert bilde av kristne: Enten er de hyggelige og liberale, eller så er de hatefulle konservative.

Kristne menigheter

Det er tanker som dette som gjør at kristne som faren min velger en konservativ teologi. Som handler om hvordan du skal lese Bibelen. Seymour vekkelsesmøter under navnet Apostolisk trosmisjon. Noen gir sin støtte til sionisme. Lovsangsmøter hvor alle tar del i en slags kollektiv transe. Men i dag er det menigheter som har kvinnelige ledere. Ikke at de personlig misliker homofile. For et par år siden sjarmerte Morten Dahle Stærk seg inn i søskenflokken vår. Til slutt glemmer ferie du kanskje at de finnes. Etterpå skal vi ut i kulden.


Er en fellesbetegnelse på en gruppe av flere selvstendige kristne samfunn og menigheter. Også omtalt som den pinsekarismatiske bevegelsen og liknende. Fordi de bygger livet sitt på ekte tro. I dag er veksten i kristne pinsebevegelsen mange steder i Europa i stagnasjon. Den klassiske pinsebevegelsen Begrepet den klassiske pinsebevegelse benyttes idag. Ekte blasfemi sårer dem, i dag er det sekulære og venstreliberale verdier du skal leve livet ditt etter. Er ikke essensen i deres forhold til Gud. Hit Church ligger i Budapest, som følger en bibeltro i betydningen bokstavtro kristen lære.

Han er ikke mot blasfemi fordi det sårer Gud.Bibelens ord tolkes ut fra at alt det som står i den er sant, en bibeltro lære og anerkjennelse av hele Bibelen som Guds hellige og ufeilbarlige ord.


8 Comments

Leave your comment

Leave your comment