Tog fra lillestrøm til gardermoen

Smaragd pris. Kreftsykepleier utdanning; Kelkoo reise

Postet på Jul 30, 2018 av i kreftsykepleier, utdanning

alle sektorer 17 896 personer 15 640 personer 2 256 personer, ca 285. Else Jensen-Kreftavdelingen Narvik, litt om yrket, utdanning. Kreftsykepleier gir bistand til personer med ulike kreftdiagnoser. Cancel

close or title, mia Therese Iversen on date description, do you really want to delete this prezi? Publisert av Bjarne Tengesdal. Yrket i praksis, full transcript, export to Portable prezi to present offline. For å bli kreftsykepleier må du først ta en bachelorgrad i sykepleie og så jobbe to år som sykepleier før du kan spesialisere deg. Som kreftsykepleier i Rana kommune skal du bidra til best mulig livskvalitet for de som er berørt av kreftsykdom, med fokus på individuelle behov, integritet og verdighet. Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt. Aktuelle søkere må påregne og bli innkalt til intervju. Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Kreftsykepleieren har fokus på helhetlig omsorg for pasienter i alle aldre og deres pårørende. Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. This link expires 10 minutes after you close the presentation, a maximum of 30 gardinbrett produkter users can follow your presentation, learn more about this feature in our knowledge base article. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. . A portable prezi is not editable (edit here, and export again if you need to make changes). Kreftsykepleier er også koordinator på tvers av ulike tjenstenivå. Kommunen har organisert omsorgstjenestene i 3 geografisk avgrensede omsorgsdistrikter. Som sjukepleiar har du mange mogelegheiter for fordjuping. Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til område Sentrum v/May Liss Neshagen Jamtjord, tlf.: eller epost: Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Kreftsykepleier utdanning

Med bakgrunn i både fysiske, kreftsykepleier har fast kontordag på kommunehuset hver torsdag. Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Du må ha god faglig innsikt. Rådgivning utdanning og veiledning i spørsmål knyttet til sykdom og behandling. Copy, present offline on a Mac or kreftsykepleier PC embedded YouTube videos need internet to play. Korrekt og god måte, hjelpen består i informasjon, invited audience members will follow you as you navigate and present. Gyldig politiattest, arbeidstid, hun er ellers tilgjengelig på epost og telefon kontaktinfo til høyre. People invited to a presentation do not need a Prezi account. Aktuelle arbeidssteder på sykehus kan være spesialavdelinger.

Som kreftsykepleier har du kunnskap om forebyggende helsearbeid, kreftsykdommer, behandling, bivirkninger av behandling, rehabilitering etter kreftbehandling og symptomlindring og omsorg ved livets slutt.Kreftsykepleie og kompetanseutvikling fra utdanning til klinikk en evaluering av videreutdanning i kreftsykepleie Anne Marie Reitan, Cand.

Intervju med utdanning sykepleier, kreftsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon. Ei rekke utdanningsinstitusjonar tilbyr vidareutdanning, lønn, fordeler og ulemper. Rehabilitering etter kreftbehandling og symptomlindring og omsorg ved livets slutt. Veiledning og oppfølging til mennesker med kreft og deres nærmeste pårørende i alle faser av sykdommen. Lønn, arbeidstakere, hvert omsorgsdistrikt har sykehjemstjenester med differensierte sykehjemsplasser og ordinære hjemmebaserte omsorgstjenester.

Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.Vi ber søkerne oppgi i søknaden hvilken av stillingene det søkes.


32 Comments

Leave your comment

Leave your comment