Tog fra lillestrøm til gardermoen

Eksperimentell metode - Hinduister i norge

Postet på Jul 31, 2018 av i hinduister, norge

og shakta-tekster. Agni var dels den synlige offerilden som brakte offeret til gudene, dels en selvstendig guddom. Enestående er her blant annet et relieff i friluft, om lag 25

ganger 10 meter, som illustrerer elven Ganges ' nedstigning fra Melkeveien til Jorden. Guden blir underholdt med musikk, tidligere også med dans utført av profesjonelle tempeldanserinner. Vishnu selv fremstilles gjerne som en konge. Fra 200- og 100-tallet fvt. Verdensreligion, verdensreligion eller nasjonalreligion, inernasjonale, betydning for alle mnsk. Den viktigste tilbedelsesformen er puja (sanskrit «oppvartning som innebærer at guden blir oppvartet som en konge eller en høyt æret gjest. I Bhagavata-Purana er fortellingene om Krishnas barndom og ungdom; i Markandeya-Purana finner vi Devimahatmya, fortellingsdiktet om den store Gudinnen, Mahadevi eller Durga. I Puranatekstene finnes også et stort antall hyllesttekster til hinduismens mange hellige steder. Jacobsen, Knut., red.: Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter, 2001 (Verdens hellige skrifter isbn. Hele tempelet oppfattes ofte som et mikrokosmos, det vil si som et bilde på universet. Sri Lanka (12 prosent) og, bangladesh (9 prosent). Hvilke land er i Europa er mest religiøse? Mahabharata, som består av rundt 100 000 dobbeltvers og trolig er verdenslitteraturens lengste verk, hinduister er beretningen om striden mellom de fem Pandava-brødrene, og slektningene deres i Kuru-klanen. De eldste bevarte templene er fra Gupta -perioden (300400-tallet evt). Hinduismen som sådan har ingen begynnelse som kan festes til tid og sted, men begrepet brukes som et samlenavn på en mosaikk av religiøse tradisjoner, ideer og praksiser. Bhakti, hengivenhet til en guddom har blitt en viktig kulturform, preget av en sterk emosjonell kjærlighet eller hengivenhet til en utvalgt guddom. Bhagavadgita har stått sentralt i deler av hinduismen helt til i dag, og var den første sanskritteksten som ble oversatt til et europeisk språk (til engelsk 1785, til norsk i 1982). Tamil var det første språket som i praksis kom til å konkurrere med sanskrit innen religiøs litteratur, men etter hvert kom alle de indiske hovedspråkene til å få en rik religiøs litteratur. Finnes det noen kjønnsforskjeller blant kvinner og menns forhold til religion blant innvandrerne? Hinduismen har ingen stifter, trosartikler eller fast organisert lederskap, men mange av de tradisjonene den er sammensatt av, norge har både stiftere, enhetlig lære, autoritative tekster og sterke organisasjoner. Hvordan rangeres Norges befolknings religiøsitet sammenlignet med resten av Europa? Nasjonalreligioner, knyttet til et geografisk område. Verket har mange innskutte skrifter, mest kjent er Bhagavadgita, Guds sang. Han har to sønner: Ganesha som er lett gjenkjennelig med sitt elefanthode og Skanda (også kalt Murugan, Kartikeya, Subramanya, Shanmukha). Hans hustru er Lakshmi, velstandens og fremgangens gudinne.

Er selve nerven i hinduismen, ofte fravær av tårn, typisk for de sørindiske hymnedikterne. Den daglige tilbedelse i hjemmet av en eller flere utvalgte guder og de ulike ritualene som markerer overgangen for den enkelte fra et livsstadium til et annet. En jordisk kopi av guden Shivas utstyr bolig.

I Norge er det over 20 000 hinduer.Hinduismen hadde tidligere betydelig utbredelse i Sørøst-Asia "Selv om religiøse grupper i Norge mottar økonomiske midler fra staten og kommunene i samsvar.


Hinduister i norge. Flåttbitt på katt

Et hindutempel er først og fremst gudenes bolig. Gud som kvinne, men dette er i ferd med å endres Middelklassen. Er det tilbedernes fremste ønske å få gudens darshana sanskrit syn. Shiva fremstilles oftest som en asket. Enten guden tilbes i det indre av tempelet. Men alle snakket indoeuropeisk språk, mange hinduer er også svært pragmatiske i sin praksis og vil besøke hinduister i norge ulike templer og guruer etter behov. Her står tanken om dharma som et grunnleggende prinsipp i tilværelsen sentralt.

Bevegelsen var først i Sør-India, fra.Filosofien har i hinduismen hatt frigjøring fra fødsel og død som mål og kan derfor ikke egentlig skilles fra religion; dette gjelder også kunnskapsområder som grammatikk og estetikk.


34 Comments

Leave your comment

Leave your comment