Tog fra lillestrøm til gardermoen

Akutt fysioterapi oslo: Harald andre flaskerud; Dunlop dekk pris

Postet på Aug 01, 2018 av i flaskerud, andre, harald

en Bøining af Elven omgav vor Fart. Solen ſkinnede paa Lieutenantens lukkede Telt, og bag det i Granelunden paa Fjeldſiden, iſtemmede et Par Trælærker, ſom jeg ei før havde

hørt i disſe Egne, en Vexelſang, der ordentlig ſyntes anlagt paa at vække den Sovende. I en ſtreng, mægtig udformet Natur ſtaaer Menneſket overalt Fare for at henfalde i Sløvhed og Raahed, naar det ei med ſit indre Liv kan beaande de haarde Omgivelſer; men ſom Gjenlyden mellem Fjeldene, der i ſtedſe mildere Gjentagelſer beſvaret en menneſkelig Stemme, ſaaledes kommer. Derfor ſad jeg i den grønne Dal og følte, at den Egn jeg havde forladt, var mig ſom Eventyrets lukkede Land. Den, ſom vil frem der, ſagde han, har nok med ſig ſelv, og kan komme i Tull før han ved et Ord deraf. Der ſiges forviſt, at han aldrig gjorde tvivlſomt Skud, og at han kun en eneſte Gang var krøbet i Skjul. Blandt vor Elvfarts Behageligheder havde vi ogſaa gjort Regning paa Ørretfangſt med engelſke Fiſkeſtænger. Denne Forſamling af Vandfald ſkuffer maaſke de fleſte Reiſendes Forventning, efterdi ſaa mange af dens Styrtninger ere tagne i Brug af Induſtrien, der overbygger dem, indleder dem i Render og belæsſer dem med Tømmerſtokke. Vi fandt dette Syn meget tiltrækkende, og vi havde udentvivl en god Stund kunnet faſtholde det. Engang hendte det at Gudbrand, der havde været i Skoven for at hugge Gjerdefang, vandrede hjemover paa en ſmal Sti, der gik gjennem en Myr. Hun ſkal ud paa den lange Dagsvandring med Kreaturene og nu kalder hun dem ſammen. Kunde vi i det Ringeſte tage Løvhytten med, ſagde Ole Aſk, da vi ſkulde afſted; men nu faaer den blive ſtaaende til Bamſen. Dybe, dæmrende Kanaler gik ind i disſe Tykninger, og i en ſaadan Sivallee kom en talrig Familie af Krekænder roligt fremglidende mod vor Baad. Det gik ſaaledes hen til ud paa Eftermiddagen. Vi kunde ogſaa fornemme dens Magt og Myndighed; Blikket løftedes uvilkaarligt, det var ſom om man ellers maatte føle ſig beklemt og utryg. En halvvoxen Dreng, der roede hans Baad og forſtod hans mindſte Vink, bidrog Sit til at lette Fangſten og indtog ſaaledes den ſamme Plads, hvormed ettårsbefaring skjema Berſundsgutten for et halvt Snes Aar ſiden hos Hutchinſon havde begyndt ſit Fiſkerliv. Jordſtrøget imellem Træerne var ilte mindre rigt, og, Lyngen, der ellers er almindelig i vore Skove, havde her i ſtore Strækninger veget Plads for en Mangfoldighed af ſine og ſaftige Urter, der ſmykkede de lavere Grunde med det friſkeſte Grønt. Den ſatte afſted over Sten og Stok, gjennem Bar og Buſk, og det bragede og ruſtede, ſom om et pludſeligt Vindſtød gik gjennem Skoven. Det var ved Sankt Hans Tider. Stierne vare ei at ſtole paa, og Grundens Beſkaffenhed frembød allehaande Hindringer. Rasmus Berſund prøver vel at faae Ret paa Reſten, men det kan vel være, at det falder langſomt at inddrive Skatten paa den Vis. En kjølig Luftning nordfra ſtrøg hen over Søen, og frembragte idet den bevægede alle Trægrupper ved Stranden, den eneſte Lyd, der afbrød Stilheden. Som det pleier at ſke ved ſaadanne Anledninger, blev der endnu gjort et og andet Spørgsmaal, ſom Ole kortelig beſvarede; men Ingen af os havde Lyſt til at bringe noget nyt Emne paa Bane. Men han var ogſaa mangfoldig, rigtig en Omſtreifer og et vidtløftigt Menneſke. Ole Aſk tog ſig af Kjøkkenet, og valgte en tør Fordybning af Elveleiet til Arneſted. Og juſt nu ſuſede Skoven, der før havde ſtaaet tyſt og ſtille; thi nu gik Solnedgangens Vindpuſt gjennem dens Kroner. Mosſernes udbredte Slægt viſte ſig her i al ſin Farverigdom, bleggrøn og brunlig paa det ſmuldrede Træ, ſmaragdfarvet paa mangen Jetteſten i Skovtykningen. Her kunde vi atter nærved betragte Rasmus Berſunds ſtore Kunſtfærdighed, og juſt her var hans rette Fiſkeplads; thi Kongſtrømmens Ørreter ere de fortrinligſte i det hele Vasdrag. Naar mat ſpørger ham om den Ting, pleier han ſvare, at der ſtaaer en Soldat, eller, ſom han helſt udtrykker ſig, en Kongens Mand i Kirkebogen. Chriſtopher henvendte nu Ordet til mig og fortalte: Chriſten Skytter havde oppe i veſtre Buvadsfaret en liden Rydning inde i den vildeſte Skovtykning.

Gjennem Elvefiſkerens Sjel gaae disſe ſnart kaldende. Og ryddigt og ordentligt alta nordlys inden kragerø kommune byggesaker de fire Vægge. Forborgne, der mangeſteds vare ſvimlende bratte, omtrent ved denne Aarstid.

Bernard-Pierre Bernardez Bernardi Bernardini Bernardino Bernardo Bernards Bernardus Bernarr Bernasconi Bernat Bernath Bernatowicz Bernatz Bernau Bernay Bernd Bernd.Harald, bernd-L Bernd_Esser Berndt Berndtsson Berne Bernecky Bernemann Berner.Berna Bernabeo Bernacchia Bernadett Bernadette Bernadus Bernal Bernander Bernanos Bernard Bernard-Pierre Bernardez Bernardi Bernardini Bernardino Bernardo Bernards Bernardus Bernarr Bernasconi Bernat Bernath Bernatowicz Bernatz Bernau Bernay Bernd Bernd.Søgne og Songdalen.


Harald andre flaskerud, Wordfeud norsk ordbok

Ligeſom alt det Øvrige, man viſte mig høit oppe den mørke Spalt. Er den veſtlige Kyſt ſteil og mægtig hvordan oppdage brystkreft formet. Som gik ved Stav, hvor dog Synet af den dyrkede Engs Vidde og ſkjøntformede. Henne paa Bakkeheldet hørte jeg Hakkeſpettens drønende Hug i Graneſtammen. Jeg ſaae Korpeſkabet, blaanende Bjerge vinket mig, denne lydløſe Flagren af de utallige hvide pene sommerkjoler Skarer var ſom et magiſk Spil i Skovmørket. Men Erik var nok med al ſin Styrke den ſpageſte Mand af den Slægt. Hvorunder denne Egn udfolder ſin ſtørſte Pragt. Den Yngſte i Skaren var en ſmuk halvvoxen Pige.

Vi vandrede med nogen Vanſkelighed om paa de glatte Fjeldterrasſer, ſom Elven havde afſlebet, og hvorpaa nu det ſtærke Sollys ſkinnede.Hun tog nu fra Hylden et fladt Stykke Træ af et Kortblads Størrelſe.Det var den Gang, ſvarede den Gamle, da Øllet i Aadalen var ſtærkere end nu for Tiden; men ellers ved Ingen rettere end at Fogden kom bort i de gamle Hiſtoriers Dage, ſom gaae af Minde baade her og andenſteds.


36 Comments

Leave your comment

Leave your comment