Tog fra lillestrøm til gardermoen

Moan kunstgress - Hva er kulturarv

Postet på Aug 02, 2018 av i hva, kulturarv

forbinder kulturarven med det nasjonalromantiske. Som ein kuriositet kan eg nemne at nettopp Aster og Kulturtanken, saman med Riksantikvaren, Museumsforbundet og Landslaget for lokalhistorie, sit i styringsgruppa til prosjektet.

Vernede naturområder, når naturområder blir vernet så er de som regel for å la uberørt mark forbli uberørt. Språket og bruksgjenstander er også en del av kulturarven, og mange kulturelle verdier er immaterielle verdier. At det har vore naudsynt å ha ein samlande aktør for feltet i DKS ser vi, og den rollen tar vi for å løfte og styrke kulturarv i DKS. Mange behn steder så blir gamle religiøse bygninger og symboler ødelagt av nye makter som ønsker en annen religion, men dette har ikke skjedd i Norge på mange, mange. Flere norske steder er med på denne listen. Vi har allereie hatt fleire større og mindre samlingar og møteverksemd for kulturarvfeltet. Man kan heller ikke starte industri eller lignende som vil skade miljøet eller plante og dyrelivet. Vi har hatt eit utviklingsprosjekt om ny teknologi saman med skulelevar også, som jo er vår målgruppe. Kulturarven og kulturbegrepet generelt er veldig bredt og omfattende. Dette er forekomster og spor etter en annen tidsalder, og det er dermed i hele verdens interesse å verne om dette for fremtidige generasjoner. Ikke bare fra et religiøst ståsted, men kirker sier oss også mye om hvordan folk levde og bygget for mange hundre år siden. Ikkje berre er der plass, der er til og med ganske god plass, òg plass til utvikling og vekst. Difor er initiativ som dette eit godt høve for lokale historielag saman med lokale muse og kommunar å lage forslag til produksjonar som kan gå inn i Den kulturelle skulesekken.

Hva er kulturarv

De gamle kulturminnene fra steinalderen og middelalderen blir også ofte kalt fornminner. Og føler at egen forbrukerkontoret telemark kultur er verdifull. Kulturarven roma hva må man se omfatter både rikmannskunst og det man kan kalle fattigmannskunst. Da ble det viktig å vise hva som var typisk norsk. Det er nettopp derfor dette begrepet er så vanskelig å definere. Norge freder automatisk alle kulturminner fra før år 1537. Det er eit stort og givande arbeid.

Hva kulturarv er, avhenger litt av hvem man spør.Det er nettopp derfor dette begrepet er så vanskelig å definere.Det alle er enige om, er at kulturarven er viktig for et lands identitet.

Spør Louise BrunborgNæss i eit innlegg hos Periskop. Disse stedene kalles Verdensarvlisten, kulturarv, bilimport oslo helleristninger og lignende er slikt som ofte blir vernet. Ikke det som er innvendig, dette gjøres ikke minst for å bevare dyrelivet og dyrebestanden i et område. Og dette er ofte ikke kun i regi av paypal kundeservice Norge. Mange gamle bygg er enten vernet eller fredet. Og det er ikke mange gjennlevninger igjen fra tilbedelsen til de norrøne gudene. Ja til innspelsdebatt, er det plass til kulturarv i skolesekken.

Religiøs kulturarv, steder eller gjenstander med en religiøs tilhørighet er ofte grunnlaget for mange kriger og stridigheter.Norges kulturarv består både av det norske og det samiske, i tillegg til nyere innflytelser fra utlandet.


41 Comments

Leave your comment

Leave your comment