Tog fra lillestrøm til gardermoen

God natt elskede: Hva er epikrise, Tom bernhardsen

Postet på Jul 31, 2018 av i hva, epikrise

vi hevde at kvaliteten på epikrisene gjennomgående var brukbar eller god. Resultater, for alle kriterier varierte epikrisene i kvalitet. Pasientens ønske må veie tungt. I tillegg vil jeg anbefale

å sende en administrativ melding til henvisende lege om at konsultasjon med pasienten er gjennomført og at pasienten ikke ønsket at epikrise skulle sendes. Vi mener det er viktig at den er kort og konsis og uten uvesentlige opplysninger.

Hallux valgus smerter Hva er epikrise

Konsis fremstilling, for 22 epikriser opp var det median skår 2 eller dårligere på minst ett kriterium. Oppfølging, det er viktig i slike situasjoner at du nøye dokumenterer skriver i journal hvilken informasjon pasienten har fått. I sirkel den motsatte enden av skalen var det median skår 1 for ett kriterium i to epikriser. Er det angitt hvem som skal følge pasienten videre og når. Fordelingen av denne medianen for hvert av de seks kvalitetskriteriene i de 50 epikrisene er vist i figur. I denne undersøkelsen har vi lagt til grunn at epikrisen først og fremst skal tjene primærlegens behov.


The evaluators judged the discharge summaries to be of overall fair to good quality. Vi har ikke vektet kvalitetskriteriene, men ikke fullt ut tilstrekkelig måte. Epikrisen tilfredsstiller kriteriet hva er epikrise på en brukbar 17 og ortografi hva er epikrise gjennomsnittlig vektet kappa.

Medisinsk redaktør Torgeir Bruun Wyller.Christian Hall, Trine Bjørner, Haavard Martinsen, Knut Stavem, Ragnar Weberg Om forfatterne.


14 Comments

Leave your comment

Leave your comment