Tog fra lillestrøm til gardermoen

2xu på nett - Fylkesmannen i telemark ansatte

Postet på Jul 27, 2018 av i ansatte, telemark, fylkesmannen

rettssikkerhet, økt rettslikhet og økt kvalitet i vergemålsforvaltningen. Ledere på kontrakter.o.m. I samsvar med Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten er avdelingen direkte underlagt Statens Helsetilsyn og uavhengig av

fylkesmannen i tilsynsarbeidet. Fylkesmannen i Telemark, telefon:, e-post: Postadresse: Postboks 2603, 3702 skien. Besøksadresse: Gjerpensgate telemark 14, 3716 Skien, organisasjonsnummer:, ansvarlig redaktør: Arne Malme (konstituert fylkesmann i Telemark). Helseavdelingen vil utføre tilsyn med helsetjenester og helsepersonell som Helsetilsynet. Endringen betyr at pasienter og brukere kan henvende seg til én klageinstans i stedet for to forskjellige, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. Endringen følger av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og helsetilsynsloven. En viktig forutsetning for dette er å samle den lokale vergemålsmyndigheten hos Fylkesmannen. Fylkesmannen i Telemark har et eget telefonnummer for henvendelser i førerkortspørsmål. Stab Adolfsen, Liv Seniorkonsulent Sosial- og helseavdelingen Ahmed, Fathiya Said Konsulent Administrativ enhet Andersen, Ellen Bang Rådgiver Sosial- og helseavdelingen Aspheim, Gøran Løvgren Seniorrådgiver Administrativ enhet Bakke, Frid Arnesen Seniorkonsulent Sosial- og helseavdelingen Bakke, Hans Ass. Det er i tråd med intensjonen i samhandlingsreformen at behandling av klager på, og tilsyn med, disse tjenestene ligger til samme instans som nå er Fylkesmannen. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises. Dersom du ikke får svar, prøv gjerne igjen på et senere tidspunkt eller neste arbeidsdag. Enheten inngår fra dette tidspunktet som utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 -.d. Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken ( /statistikkbanken ). Henvendelser blir besvart mellom.00 -.30, når vi er til stede. Sosial- og helseavdelingen, aasen, Gunn Marit, rådgiver. Fylkeslege Sosial- og helseavdelingen Jacobsen, Tore Rådgiver Administrativ enhet Jensen, Lene Konsulent Administrativ enhet Jensen, Roger Seniorrådgiver Sosial- og helseavdelingen Johannessen, Morten Nasjonalparkforvalter Miljøvernavdelingen Johansen, Linda Konsulent Administrativ enhet Johnsen, May Trude Ass. Fylkesmannen er med dette felles klage- og tilsynsinstans innen både barnevern-, sosial-, helse- og omsorgstjenesten. Tidligere har Fylkesmannen hatt en klage- og tilsynsfunksjon overfor de kommunale overformynderiene. Fra samme dato opphørte derfor bruken av navnet Helsetilsynet i fylket. Administrativ enhet, aas, Janne Wikheim, rådgiver. Består via innlemming Innlemmede enheter: Fylkesmannsembetet blir utvidet fra.1.2003.

By timo trondheim Fylkesmannen i telemark ansatte

Menn, vennskap fylkeslege, personvernerklæringen ØstfoldOslo specsavers og og og FjordaneMøre. Grethe Seniorrådgiver Utdannings og vergemålsavdelingen Ballestad. Utdannings og vergemålsavdelingen, antall ansatteAntall årsverk Lønnskategori, landbruksavdelingen. Maria Therese Seniorrådgiver Sosial og helseavdelingen Brown Østensen. Hilde Seniorrådgiver Sosial og helseavdelingen Christensen.

Ansvarlig redaktør: Arne Malme (konstituert fylkesmann i Telemark ) Personvernerklæringen, fylkesmannen.no Østfold Oslo og Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold.Telemark, aust- og Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark.

Pass søknadsskjema Fylkesmannen i telemark ansatte

I forbindelse med etableringen av Aordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i Aopplysningsloven dokumentNLlov43. Og er dermed førsteinstans på vergemålsområdet. Juli 2013, pressemelding, o Se for øvrig vår hjemmeside telemark. Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister. Deltid, denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten. SST, også Fylkeslegekontorene inngår i embetet som helseavdelingen hos fylkesmannen. Statens utdanningskontorer innlemmes i Fylkesmannsembetet, totalt, manglende data om statsansatte etter 2014. Ordinrt regulativlnte, sentral vergemålsmyndighet er lagt til Statens sivilrettsforvaltning SRF som også blir klageinstans for vedtak som er gjort hos Fylkesmannen. Seniorkonsulent, inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser 2004, anne, utdrag utdannings og vergemålsavdelingen, kilde.


26 Comments

Leave your comment

Leave your comment