Tog fra lillestrøm til gardermoen

Forberedelse: Førstekonsulent 1408

Postet på Jul 24, 2018 av i førstekonsulent

ledelse ved grunnenhet 1407, avdelingsleder, ledelse av enheter plassert under seksjonsnivå, evt. Utgravningslederen skal ivareta løpende faglig og administrativ arbeidsledelse av større feltarbeid med flere parallelle undersøkelser. Arbeidstakere

som har autorisasjon til å bruke tittel tannhelsesekretær innplasseres i SKO 1545 Tannhelsesekretær Tannpleier SKO 1533 Stillingsinnhold Arbeidsområdene er knyttet til klinisk virksomhet og til tannpleierutdanningen. Det kan legges vekt på spesielle krav, utdanning og erfaring tilpasset stillingens funksjoner. Vedlikehold av utstyr og instrumenter (ved propedeutisk virksomhet og sterilsentralen) Kvalifikasjonskrav Utdanning som tannhelsesekretær, tannpleier, hjelpepleier eller sykepleier. Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat. Prosjektlederoppgaver som ikke er av faglig/vitenskapelig karakter. Videre legges det vekt på relevant erfaring og lederkompetanse tilpasset stillingens funksjoner. Kvalifikasjonskrav Det kreves videregående skole eller tilsvarende, og/eller relevant praksis, eventuelt med spesialerfaring innenfor fagområdet. Utgravingsleder er overordnet feltledere og direkte underordnet prosjektleder i Fornminneseksjonen. Instituttet tilbyr årsenhet og bachelorgrad i medievitenskap og mastergrader i medievitenskap, Nordic Media og journalistikk. Merk: SKO 1514 Ledende forskningstekniker benyttes også grønn økonomi til feltarbeid, men da er det knyttet andre kvalifikasjonskrav til stillingen. Kvalifikasjonskrav Praktisk og teoretisk opplæring innen relevante fagområder eller relevant håndverksmessig bakgrunn. I slike tilfeller skal kunngjøringsteksten drøftes med tjenestemannsorganisasjonene. Kvalifikasjonskrav Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Merk: Prosjektledere med rent faglige/vitenskapelige oppgaver tilsettes. Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som formål å drive forskning, undervisning og formidling om moderne medier, deres betydning for samfunnet og for menneskene. Om stillingen, stillingen inngår i en seksjon med en studieleder og to studiekonsulenter ved. Studieseksjonen har ansvar for administrativ oppfølging av instituttets studieprogrammer. Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem. I forbindelse med kompetanseoppbygging innenfor spesielle saksområder eller fagfelt forberedelse av prinsippielle/overordnede saker for ledelse og styringsorganer utforming av reglementer sekretær- og koordineringsfunksjon i prosjektarbeid, gruppe/utvalgsarbeid eller annen team-organisert form for arbeid med komplekse oppgaver/utredninger Rådgiverstillingen skal vanligvis ikke benyttes til løpende forvaltningsoppgaver innenfor. Hovedbibliotekar SKO 1077 Stillingsinnhold Stillingen som hovedbibliotekar kan tillegges ledelse av bibliotek/instituttbibliotek og/eller krevende oppgaver som forutsetter høy grad av spesialisering. Om det alternativt skal kreves for eksempel mastergrad, må da vurderes konkret i forhold til oppgaver/ansvar i den aktuelle stillingen. Relevant praksis kan tillegges vekt. Spesialbibliotekar SKO 1515 Stillingsinnhold Stillingen som bibliotekar SKO 1515 kan tillegges faglig og administrativ ledelse av bibliotekfaglig avdeling og eventuelt mindre krevende instituttbibliotek, og /eller oppgaver som krever spesialisering innen fagfeltet. Relevant praksis fra yrket vektlegges, og kan eventuelt erstatte kravet til utdanning. Sekretærstillingen kan tillegges rutinepregede kontortekniske oppgaver. Renholder SKO 1130 Stillingsinnhold Renholderstillingen omfatter all form for vanlig renhold.

Brudekjoler på nett Førstekonsulent 1408

Administrative stillinger Merk, universitetet i Oslo, oppfinnelser i middelalderen i tillegg til rent ekspedisjonsarbeid og tradisjonelle kontorrutiner kan førstesekretærstillingen tillegges koordinering og oppfølging av kontortjenester ogeller mer spesialiserte kontoroppgaver. Eks, partene er enige om å komme tilbake til innplassering av innkjøpsfunksjoner i de ulike stillingskodene når UiOs pågående innkjøpsprosjekt er sluttført. Eksempler på oppgaver i rådgiverstilling kan være. Kursvirksomhetorganisert opplæring, spesialistrådgiverfunksjon, seniorrådgiverstillingen kan også representere en alternativ karrierevei til den som finnes i den tradisjonelle organisasjonsstrukturen. Nedfelt i eksempelvis lov, universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Dvs at stillingsinnehaveren har profesjonell ledelse av varierende prosjekter som permanent oppgave. Prosjektlederstilling kan imidlertid være fast, overingeniør SKO 1087 Stillingsinnhold Overingeniør kan tillegges spesialistfunksjoner ogeller arbeidsledelse innenfor forskjellige tekniske fagområder. Ledige stillingens reelle oppgave og ansvarsnivå blir dermed av stor betydning.

Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat.1408, Førstekonsulent, LR21,.1363, Seniorkonsulent, 425 900.

Førstekonsulent 1408

IMK har om lag 60 ansatte. Autorisasjon som sykepleier og helseadministrativ tilleggsutdanning fra universitet eller høgskole. Når det gjelder forholdet søknadsweb hiof mellom de ulike kodene understreker partene at det er behov for bevisst differensiering knyttet til sted i sør trøndelag kryssord oppgave og ansvarsnivå. Det viktigaste bidraget universitetet gjev til samfunnet er framifrå grunnforsking og utdanning med ei stor fagleg breidd. Stillingsinnehaver må vanligvis også ha relevant spesialkompetanse. Stillingen kan omfatte blant annet følgende oppgaver.

Kontorsjef kan også på vegne av instituttleder forvalte personalansvar.Partene viser også til at de kvalifikasjonskrav som er angitt i dette dokumentet er minimumskrav.Relevant bibliotekfaglig praksis og/eller ledererfaring vil bli tillagt vekt.


24 Comments

Leave your comment

Leave your comment