Tog fra lillestrøm til gardermoen

Nedre ole bulls plass 3. Ekteskap

Postet på Aug 03, 2018 av i ekteskap

hans bildeserie, «mariage à la Mode» og viser inngåelsen av et engelsk overklasseekteskap. Det er også mulig å vie personer uten å innberette ekteskapet til myndighetene. Det har også

noen steder hatt betydning i forbindelse med eiendommer, og kan ha hatt sammenheng med at man ønsket å slå sammen to gårder. Former for ekteskap har siden forhistoriske tider blitt sett på som en ramme for samliv mellom mann og kvinne, orientert mot ektefellenes gjensidige hjelp og støtte, samt mot fødsel og oppdragelse av barn. Fra 2001 har ekteskapslovgivningen i ti land, blant dem Norge, 3 innført lover som tillater par av samme kjønn å inngå ekteskap. BottomLinkPreText bottomLinkText, this page is based. Statistisk sentralbyrå regnet i 1995 med at bortimot 400 000 personer levde i samboerskap, nærmere 150 000 med felles barn. Individualiseringen er også et svar på en endret sosial situasjon, etter som også andre samfunnsinstitusjoner tar seg av mange av familiens tidligere oppgaver når det gjelder produksjon, opplæring av barna og omsorg for syke og gamle. Selv om den hvite brudekjolen og andre ytre bryllupstradisjoner er beholdt i moderne, vestlige kjærlighetsekteskap, er mange moralske og kulturelle verdier endret. Men i en del ikke-vestlige kulturer (for eksempel der islam er den største religionen kan det være anledning til å inngå ekteskap med flere personer og ha flere ektefeller samtidig. tallet fikk man ekteskapsbestemmelser også i verdslig lovgivning, blant annet står det at kvinner som inngår ekteskap uten sine foreldres samtykke, kan gjøres arveløse. De som er mellom 16 og 18 år må få tillatelse av fylkesmannen og foresatte for å gifte seg. I de fleste vestlige land (der kristendom er den mest utbredte religionen er det i dag ikke anledning til polygami (å være gifte med flere personer samtidig). Da kalles det tvangsekteskap. 745 tidligere 1 endret paragraftall til.) Ekteskapsloven 11 Berit Almendingen. 745 tidligere 1 endret paragraftall til.) Ordboka: «Ekteskap» Ekteskapsloven 11 Berit Almendingen. 6 Men frem til 1215 hadde kirken gjort det svært vanskelig for folk i små bygdesamfunn å finne partnere det var lovlig våren av grieg å inngå ekteskap med. Arrangerte ekteskap skjer nok som oftest med samtykke fra de som skal gifte seg, men det forekommer også ulike grader av press og tvang. Ekteskapet er en juridisk bindende avtale, og i tillegg har selve seremonien ofte en religiøs ramme. Tysk brudepar etter vielsen på det lokale sorenskriverkontoret. Pronunciation edit Noun edit ekteskap n ( definite singular ekteskapet, indefinite plural ekteskap, definite plural ekteskapa ) marriage Synonyms edit Derived terms edit Related terms edit References edit Retrieved from " ". Januar 2009, se Ekteskapsloven. Trossamfunn Enkelte trossamfunn aksepterer ikke gjengifte når tidligere ektefelle lever (for eksempel Den katolske kirke eller lar det være opp til den enkelte vigsler om han/hun vil vie i slike tilfeller (for eksempel Den norske kirke og Den anglikanske kirke ). Dette symboliserer at ekteskapet er mer enn en kontrakt mellom to, det er en institusjon med viktige funksjoner både for samfunnet og den enkelte.

Ekteskap, Hytteutleie hovden

De som gifter seg blir økonomisk ansvarlige overfor hverandre. Dagens kirkelige vigsel er en thailand viderføring av denne middelalderske tradisjonen 12 I middelalderen julien fikk adelen behov for et troverdig system for å holde orden på arverekker. Blant annet for å unngå bigami. Og atter andre er ganske ekteskapslike. Credit, andre ligner mer på en forlovelse. Den som er gift eller partner i et registrert partnerskap får ikke inngå ekteskap.

Gir juridiske rettigheter til barna og danner reiseplanlegger tromsø en regulerende ramme om lena døden på oslo s familielivet. En fogd eller en annen representant for storsamfunnet. Men også representanter for deres slekter.

Den gir også regler for hvordan man inngår ekteskap og hvordan ekteskap oppløses.Vigsler kan være en prest i Den norske kirke, eller en prest eller forstander i et registrert trossamfunn, evt.


10 Comments

Leave your comment

Leave your comment