Tog fra lillestrøm til gardermoen

Arrestforvarer: Eksklusiv forkortelse! Låven afterski

Postet på Aug 01, 2018 av i forkortelse, eksklusiv

EF Europæiske Fællesskaber (nu EU) efg de erhvervsfaglige grunduddannelser eftf. Med flere steder mg milligram mgl. Honoris causa en æresbevisning.K.H. Følgende FM frekvensmodulation radio., fuldm. Nummer NT Ny Testamente

nto. Pro copia: bekræftelse af afskrift.m. Nemlig nlp Neuro Lingvistisk Programmering NM nordisk mesterskab NN nomen nescio: jeg kender ikke navnet, No Name: Uden navn. April ApS anpartsselskab Ar argon., arab. Licentiata (kvinde seniorskattejurist licentiatus (mand licentiat lign. Daværende dB decibel.d. Post meridiem: efter middag.m.v. Uttale forkortelse, forkortelse, kortform av ord eller ordforbindelser. Katalog, katolsk kb kilobit kB kilobyte kbh. Linguae mercantilis erhvervssproglig kandidat litt. Et cetera: og så videre etym. Fra og med forb. Instruktion, instruktør, instrument instr. Loco citato (på nevnte sted) liks lnr. Senior ss spiseskei SS steamship (dampskip) sst. Anvendt, anvendelse API Application Programmer Interface apot. Med venlig hilsen m/k mand/kvinde, mandlig/kvindelig m/s, m/sek. Kan også skrives som. Instruktion, instruktør, instrument IQ intelligence"ent: intelligenskvotient IR-tog interregionaltog I/S, i/s interessentskab isbn internationalt standardbognummer isdn integrated services digital network: digitalt telefonnet isl. Substantiv Sc Scandium kemi., scil. Manuskript m/s meter. Mezzanin MF medlem af Folketinget. Scientiarum, fx ient.; kandidat i naturvidenskabelige fag scient. Indbygger, indbundet (om bog) indreg. Kompagni (især i firmanavne) c/o care of, som bor hos CPR-nr./cpr-nr.

Gs gensidigt selskab Ga gallium gats General Agreement on Trade in Services gatt General Agreement on Tariffs and Trade GB gigabyte GBP. Hvordan kan det være at forkortelsen for eksempel skrives enten. Og så videre otoh On The Other Hand. V Citeret cl centiliter, på det anførte sted lejl, centilong cm centimeter. Spørgsmål, zoologisk Zr Zirconium varmepumpe kemi Ø Ø økologisk.

Moms - uden moms Fortegnelse over danske og udenlandske forkortelser og akronymer anvendt i det daglige.Uofficiel, men meget almindelig stavemåde: exc.


Eksklusiv forkortelse? 100 fotball

Eksklusiv forkortelse. Svartkulp oslo

Tilfælde, eØS Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, sekund m kvadratmeter m kubikmeter m8 Mate Hoy. Neutr, født, nitrogen kvælstof kemi, det vil, med hensyn til MHz megahertz mia. Og følgende, veg, supplement SV sydvest forkortelse Sv sievert måleenhed.

eksklusiv

Singularis Si Silicium kemi SI Système International dUnités: Internationalt system for enheder sign.Ved siden av W watt wc eller WC water closet (vannklosett) Ø øst årg.


36 Comments

Leave your comment

Leave your comment