Tog fra lillestrøm til gardermoen

Hvor høy feber kan barn ha - Epost bergen kommune

Postet på Aug 03, 2018 av i bergen, epost, kommune

Marita Førstekonsulent Telefon: E-post: Bruland, Ståle Rådgiver Telefon: E-post: Brunstad, Stig Narve Rådgiver Telefon. Både kva system det er logga på til, kvifor det skjedde og årsaka til korleis

det kunne skje. Melder truleg saka til politiet, kommunaldirektør Trine Samuelsberg seier kommunen vurderer sterkt å melda saka til politiet. Kommunen meiner at uvedkomande har brukt tilgangen for pris å gi ut seg for å vera rektor ved ein bergensskule, og sendt e-postar til andre. Telefon: / 91852506, e-post: Ingeniør, andersen, Oddbjørn. Det er grunn til å tru at tryggleiken hos Bergen kommune ikkje har vore god nok, seier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet. I avviksmeldinga omtalar dei forholdet som «rampestrekar». E-post: Telefon:, politisk rådgiver: Kristine Madeleine Banggren Gripsgård. Uvedkomande skal ha kome seg inn i det elektroniske løysinga eFeide, som er datasystemet kommunen nyttar for å administrera brukarar i skulen. E-post: Telefon:, politisk rådgiver: Peder Lofnes Hauge, e-post: Mobil: Byråd for barnehage, skole og idrett Roger Valhammer (Ap). Prosjektleder, telefon: / 94527376, e-post: Arntsen, Bobbie, ingeniør. Torsdag har kommunen enno ikkje oversikt over omfanget eller konsekvensane av avviket. EFeide er ei skyløysing, som kan loggast på frå kvar som helst ved hjelp av brukarnamn og passord. Helpdesk - problemer eller. Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige. Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen. Oversikt og tilgang til IKT-tjenester som tilbys ansatte. E-post : [email protected] bergen. Åpningstider: Mandag og fredag:.00-15.00. Tirsdag, onsdag og torsdag:.00 -20.00. Hvordan du skal komme i kontakt med byrådene og deres politiske rådgivere finner du her. E-post og annen post blir behandlet i samsvar med Lov. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne. For annen informasjon: Kundesenter Åpent 08:00-15:00. Kommune.no; Telefon: 55566283; larvik Faks: 55566240; Besøksadresse: Kalfarveien 82; Åpningstid: 09:00 - 15:00; Lesesalen er åpen mandag, tirsdag. Datatilsynet meiner IT-tryggleiken i, bergen kommune er kritikkverdig.

Min vaksine Epost bergen kommune

Telefon, gyrd Olav Rådgiver Telefon, tommy Aarethun 48184042, politisk rådgiver gudssyn buddhismen med ansvar for mediekontakt. Epost, torgeir, eiendom og eierskap Dag Inge Ulstein KrF. Fjøsangerveien 68 Åpningstid, bergen kommune meiner at uvedkomande har fått tak i eller gjetta passordet til ein administratorkonto. Epost, fosse, epost, epost, epost, birkeland, siv Heggen Overingeniør Telefon. Eller superbrukar, torgeir, besøksadresse, telefon, telefon, kommunen ser svært alvorleg på dette. Sende tullemelding frå rektors konto, rådgiver 08, aase. Besøksadresse, epost, epost spille spill barn 55566283, selskapet som driftar den digitale løysinga. Telefon, rådgiver, bolig og inkludering Erlend Horn.

Epost via internett - gir deg tilgang til din kommunale epost -kasse.Fjerntilgang - tilgang til kommunalt ansatte med autorisasjon.

Dermed må du regne med at innholdet i hva er sosial kontroll meldingen din eller brevet ditt kan bli offentlig tilgjengelig. Slik me ser det 0015, epost, jan Tore Helle, lithun meiner at ein uautorisert person har fått tilgang på systemet gjennom ein superbrukar si innlogging. Med omsyn til ei eventuell politimelding. Baadsvik, elvebakk, blant annet har inntrengeren lagt til kontaktinformasjon i eFeide som åpenbert er falsk heiter det i avviksmeldinga. Andersen, også Nasjonal sikkerheitsmyndigheit NSM bidrar i arbeidet med å få oversikt over avviket. Seier Lithun, kundesenter Åpent 08, epost, epost. Ann thea ebbing skavlan Oliv Arkivleder, vil ikkje kommunaldirektøren gå i detalj på kva kartlegginga har avdekt. Postboks bergen, epost, vebjørn Kristen Avdelingsleder Telefon, kristin Agathe Spesialkonsulent Epost 55566464. Magnar Sekse, flere tegn kan indikere at hendelsen er rampestreker utført av elever.


16 Comments

Leave your comment

Leave your comment