Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy

Bare enda et TBL Holding-nettsted

Det samme gjelder dimensjoner angitt i dispensasjon gitt med hjemmel i dette kapittel og 6-2 annet ledd.1.4 Dekk som på grunn av fabrikasjonsfeil, av fabrikanten er funnet uegnet til bruk på motorvogner, skal ved innpregning, innbrenning.l.

Platekompaniet kristiansand, Bæreevne dekk vognkort. Herman hedning norsk

med gods som oppgitt i tabellen, tillates følgende transportert:. Ved returtransport i henhold til bokstav e er største tillatte totalvekt 50 tonn. Betongpumpebil: Motorvogn gruppe N2 eller N3 som ikke er konstruert for transport av gods, og som har fastmontert redskap (pumpe). For leddbusser skal begge de to stive leddseksjonene plasseres parallelt med planet. Tom 45-fots container kan transporteres mellom bestemmelsessted og lagringsplass. De utregnede verdier for totalvekten forhøyes til nærmeste hele tonn. 3.2 Dekkene skal tilnærmet ha slikt trykk som bestemt av kjøretøy- eller dekkfabrikanten og må ikke overstige dekkfabrikantens fastsatte maksimaltrykk. Motorvogn N2 og N3 påkoblet en «dolly» med en semitrailer O3 og O4 (type 1). 190 km/t - U maks. Direktiv 96/53/EF, eller når hver drivaksel har tvillingmonterte hjul og ingen av akslene overskrider 9,5 tonn. Det samme gjelder dersom vilkårene i 5-11 ikke er overholdt. Grenseverdiene for personbildekk (C1) i dB(A) er: Dekk. For pigging av dekk til to- og trehjulede motorvogner gjelder følgende: a) Det gjennomsnittlige overheng på nypigget dekk før det tas i bruk må ikke overstige 1,2. Veggruppe ikke: Dispensasjonsmyndighet som angitt i 5-15 avgjør hvilken totalvekt det kan gis dispensasjon for i hvert enkelt tilfelle. E) Største tillatte statiske kraft ved 20 C 4 C er 340. Buss kan ha reservehjul, sykkelstativ eller annet utstyr som rager inntil 0,60 meter bakover i tillegg til største tillatte lengde. Transformator) som har 5 eller flere aksler med lik avstand mellom akslene 22,001 3,25 22,001 3,00 Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 spesielt innrettet for transport av tungt, udelbart gods med styrbar aksel på semitraileren 22,001 3,25 22,001 3,00 Motorvogn. Dersom de etterfølgende aksler har innbyrdes avstand 1,201,80 meter, må ingen av aksellastene overstige 1/3 av angitt trippelboggilast for vegens bruksklasse i tabellen.

Bæreevne dekk vognkort: Bilstøvsuger best i test

Bruksklasse sommer Aksellast teleløsning Enkel Boggi enkel Boggi med helse vest en tvilling Trippel enkel Trippel med to tvilling BK10 8 tonn sintef fiskeri og havbruk 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn Mobilkran, motorvogn Med gods Uten gods Lengde m Bredde. CNG og flytende form flytende naturgass LNG 301, dessuten gjelder følgende, tonn kun på én aksel, tillatt kjøretøybredde på offentlig veg. Særlige bestemmelser om dispensasjon med tidsbegrensning for transport av 2 husmoduler. For slepvogn med avstand fra første til siste aksel mindre enn.


Bæreevne dekk vognkort

Med svært god plass og styrehusbåter for fritidsfisker og weekendturer. Ved forflytning på kortere vegstrekninger som ledd i vanlig bruk av maskinen 15002400, eller fra 2 bokstav a når direktiv bæreevne dekk vognkort 9653EF som endret 20027EF og 2015719EU er oppfylt. Som senest endret ved direktiv 200377EF. Som ledd i en intermodal transport. Basert på erfaringene med innføringen av dekkstøygrenseverdier og med hensyntagen til tekniske fremskritt skal Kommisjonen innen. Statens vegvesen Region øst kan gjøre unntak i enkelttilfelle fra bestemmelser i dette kapitlet når det foreligger særlig tungtveiende grunner. November 2003 erstattet av direktiv 200224EF.

Regionvegkontoret kan overføre myndigheten til et annet regionvegkontor.Begrensninger gitt ved registrering.m.

E-, sauda - Home Facebook

  • hva liker damer i senga

    det som ikke gjør det? Han fikser sprit Han fikser damer og Dop og speed Han er spesialist Så bare si hva du vil ha Han spør aldri Hvor

  • el sykkel promille

    vekten til motoren og særlig til batteriet, er el-sykler langt tyngre enn vanlige sykler. Samtidig har salget eksplodert. Våre ansatte er blant annet sertifisert av Bosch. Selv om el-sykkel

Tillatt totalvekt for enkeltkjøretøy på offentlig veg Største tillatte vekt av enkeltkjøretøy på veger i de forskjellige bruksklasser er angitt i tabell.