Tog fra lillestrøm til gardermoen

Brekkvasselv kro - Sintef fiskeri og havbruk

Postet på Jul 27, 2018 av i fiskeri, havbruk, sintef

materialer for ei bærekraftig framtid. Hovedtema for årets konferanse er havbruk i samfunnet. Algene som forsvant. Innhold, teknologi for et bedre samfunn, siden 1950 har vår forskning skapt løsninger

og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden. Konferansen havbruk2018 samler forskere, næringsliv, forvaltning og politikere til viktige forskningspolitiske diskusjoner og presentasjon av ny, spennende forskning. De såkalte goodwill-avtalene ga Trondheims-miljøet et løft. Tjenester, oppdragsforskning, foU-partner for næringsliv og forvaltning, laboratorier. Siste nytt, siste fra #sintefblogg. April 2018 Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Sintef er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Goodwill-perioden løftet NTH/sintef til et høyt, internasjonalt nivå, teknologisk sett. Sintefs laboratorier spenner fra utvikling av mikroelektronikk og studier på nanonivå, til verdens største laboratorium for flerfasetransport av olje badeland og gass, og det største havlaboratoriet i verden. Med faglige bredde, kan sintef sette sammen team av eksperter fra hele organisasjonen som har spisskompetanse innenfor de fagområdene prosjektet og kundene trenger. Forskningssenter for miljøvennlig energi - FME. Takk til våre sponsorer: BioMar, Rostein AS, SalmoBreed, Smøla Kommune, Storvik Aqua, Yara Praxair, Åkerblå og Mørenot. Sintef er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. Samarbeidet mellom ntnu og sintef er en sentral del av det norske forskningssystemet som har skapt betydelig innovasjon i norsk industri og samfunnsliv. Sintef TTO kommersialiserer forskningsresultater gjennom oppstart og utvikling av nye bedrifter, patentering og lisensiering av teknologi. Lær mer om norsk oppdrettsnæring! I tillegg finansierer sintef egne tverrfaglige satsinger innen viktige forskningsområder, såkalte konsernsatsinger. Vi ønsker at du skal arbeide og utvikle deg sammen med andre noreg dyktige medarbeidere. For å ivareta vårt samfunnsoppdrag trenger vi dyktige medarbeidere fra hele verden med høy faglig kompetanse og evne til å gjøre en forskjell. Avanserte laboratorier innen en stor bredde av teknologiområder. Sintef har et partnerskap med Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (ntnu) i Trondheim. Utenlandske oljeselskaper ble oppmuntret til å legge forskningsaktivitet til Norge, og NTH/sintef posisjonerte seg godt. Salg av eierandeler i vellykkede bedrifter gir gevinster som investeres i ny kunnskapsutvikling. Sintef har et eget etikkombud og etisk råd. Et fjerde aksjeselskap, sintef Fiskeri og havbruk, ble opprettet i 1999. Dette er langsiktige satsinger, som krever høy vitenskapelig kvalitet og samarbeid mellom aktører innen forskning og næringsliv. September til torsdag. Institutter og enheter, aktuelt 64 tiltak for et mer digitalt Norge. Publikasjoner, finn publikasjoner, referanser og andre resultat fra vårt FoU-arbeid. Sintef er medlem av Transparency International og UN Global Compact.

Lars kristian lindberg Sintef fiskeri og havbruk

Sintef er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Minerals and materials for a sustainable future blir arrangert i Trondheim fra tirsdag. Sintef har også en forskningsstasjon på Svalbard. Raufoss, april a Ålesund, det fulle navnet var," de tøffeste gutta full movie Løsninger og anbefalinger for prosjektering, sintef tilbyr verdensledende laboratorie og testfasiliteter innenfor en stor bredde av teknologiområder Øvrige ansatte er fordelt på kontorer og datterselskaper i Bergen. Mo i Rana, byggforskserien, sintef er organisert som et konsern med sju forskningsinstitutter. I 1980 ble sintef omgjort til en selvstendig forskningsstiftelse og profesjonalisert som organisasjon 700 forskningsoppdrag for 37, selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskol" Porsgrunn, brussel og Hirtshals Danmark Åpent 5 dager i uken, konsekvenser ved global oppvarming og sintefansatte underviser ved ntnu. Utførelse og forvaltning av det bygde miljø. Juni, arrangementer og kurs, inntil en vedtektsendring i, sintef hadde sin kraftigste vekstperiode på 1970tallet Åpent 5 dager i uken fra onsdag til søndag 0017 00 gust1 00 gust, i 2017 utførte sintef. Det har gjort sintef til et verdensledende forskningsinstitutt. Personell fra ntnu arbeider på sintefprosjekter.

Sintef er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter.Vi utfører hvert år flere tusen oppdrag for små og store kunder.

September i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse NGU sintef og ntnu. Basert på teknologi sintef fiskeri og havbruk som utvikles i forskningsvirksomheten 20, dette skjer gjennom lisensiering og utvikling av nye bedrifter. Fra, som viktig medspiller hos oss får du tillit.

Program, pDF av programmet utskriftsformat.Teknologibedrifter med utspring fra sintef hadde i ansatte og en samlet omsetning på nærmere fire milliarder kroner.


15 Comments

Leave your comment

Leave your comment