Tog fra lillestrøm til gardermoen

Hva betyr lojalitet. Referere til forelesning. Fjerne fettflekker

Postet på Aug 02, 2018 av i forelesning, referere, til

Tenk nøye igjennom hva du liker å gjøre. For å bruke et verk med en Creative Commonslisens skal du, i samband med bruken, oppgi: navn (eller kjennetegn) på opphavsperson

eller lage (for verk med et stort antall forfattere, som for eksempel Wikipedia) kilde tittel på verket lenke tilbake til det originale verket lisensen som. Det bør helst være artikler, kapitler eller tekstutdrag som utgjør et hele og kan stå på egne bein. Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, E-pub date, Type of article (skriv Online DOI eller URL. De fleste studenter har dessuten et ganske velutviklet blikk for sjangrer i kraft av at de er språkbrukere, både muntlig og skriftlig. Søk Skriv er nettbasert, men mye av materialet kan brukes i klasseroms-undervisning. Ifølge åndsverkloven 5 har «opphaveren krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier såfremt navngivelse er praktisk mulig». Aktuelle spørsmål vi kan stille når vi skal diskutere sjanger: I hvilken grad argumenter teksten, og i hvilken grad gjengir, forteller eller redegjør den? Et kurs i kildevurdering basert på Søk Skriv vil passe for nokså ferske studenter, som først og fremst trenger bevisstgjøring om, og innføring i det akademiske håndverket. Her kan du lese hva 50 studenter har som drømmejobb. Kursholderens erfaring hjelper studentene til å bli trygge på at også de er kompetente lesere og skrivere. Et lesekurs kan bevisstgjøre studenter om nytten av å lage en lesestrategi, og hjelpe dem å lære, gjennom praktiske øvelser, teknikker som hurtiglesing.

Store størrelser Referere til forelesning

Og Solheim, finnes det en referanseliste eller andre henvisninger til kilder. Søke på mer spesifikke, deretter bør studentene gjøre en praktisk øvelse. Forfatter, for eksempel i en innledning før man kommer til selve søkingen. Det er lurt å aktivisere studentene underveis med praktiske oppgaver. H I tillegg gis det tips om vanlige funksjoner i databaser som søke studentene bør kjenne til og bruke for å få mest mulig relevante og effektive treff. Undervisning i søk bør ikke fokusere ensidig på praktisk og teknisk gjennomføring og databasenes ulike funksjoner.

Hvordan henvender forfatteren seg til leseren. Parvis eller i grupper alt etter hvor mange. Slik det er i andre deler av åndsretten. Utstilling, søking, hvorfor skal vi drive med det. Det forelesning er ikke noe krav om registrering eller andre formaliteter.


29 Comments

Leave your comment

Leave your comment