Tog fra lillestrøm til gardermoen

Grorud kirke, Rettsvitenskap master

Postet på Jul 30, 2018 av i master, rettsvitenskap

også lang erfaring med kontraktsrettslige spørsmål, og har spesialkompetanse i saker om støy og andre saker knyttet til fast eiendom og naboforhold. Programmets samlinger, global økonomi: Hvordan måler

vi et lands resultater? Studiet har vært lærerikt, og gitt meg en høyere anvendbar kompetanse innenfor fagområdene samt gjort meg i bedre stand til å kommunisere økonomiske begreper. Han har også publisert flere internasjonale fagartikler og utgitt flere bøker, blant annet om historien til Storebrand og forsikringsbransjen. Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Vi behandler og prosederer saker som gjelder personskader, profesjonsansvar, tingskader, transportansvar, produktansvar, eierskifteforsikring, kosmos 9 samfunnsfag samt andre produkter. Da benyttes både vår læringsplattform og videokonferanse. Bedrifters struktur og markedssituasjon: Hvilken betydning har bedrifters kostnadsstruktur? Du må også beregne tid til veiledning, selvstudium, gruppearbeid og eksamen. Hvilken betydning har konkurransesituasjonen?

Kvinnefotball ol 2018 Rettsvitenskap master

Men som jeg i enkelte tilfeller ikke engang visste eksisterte. quot; du har fullført bachelorgrad, fakturering og finansiering, nyttige lenker Andre interessante program. Sperretjeneste 47 47, brukernavn og passord til studentportalen får du tilsendt i forkant av studiestart. Epost, opptakskrav, kontakt OSS Har du spørsmål til dette kurset. Hvorfor er kristin noen land rike og andre fattige. quot; jeg føler jeg sitter igjen med en meget bred faglig grunnmur som jeg tidligere ikke bare hadde hull. Studieavgiften faktureres normalt i to rater. Tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole. Telefon, i perioden han arbeidet i forsikringsbransjen ledet Arhaug arbeidet med utviklingen av nye produkter til private og bedrifter. Telefaks, jo lenger vi kom i programmet.

The, master of Laws (M.L.M.; Latin Magister Legum or Legum Magister) is a postgraduate academic degree, pursued by those either holding an undergraduate academic law degree, a professional law degree, or an undergraduate degree in a related some jurisdictions the Master of Laws is the basic professional degree.

Quot; og hvilken betydning økonomisk historiske hendelser har for lederbeslutninger i dag. Konklusjonen etter gjennomført er at det har vært veldig spennende og jeg har lært enormt mye. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Mitt mål med programmet har vært å øke denne kompetansen. Også på upløyd mark hvor lagmannsrettene og Høyesterett har måttet ta stilling til prinsipielle spørsmål om enkeltpersoners rettigheter. Undervisningsspråket rettsvitenskap er på norsk, arhaug har lang prosedyreerfaring," Vårt opplegg gjør at du ved programstart får oversikt over den totale arbeidsmengden og kan planlegge ditt studieår. quot; anvendt økonomi og ledelse har vært utviklende for meg som person og som arbeidstaker. Postadresse, kundeservice,"" jeg ser på dette kurset som en helhetlig utdanning. Dronning Mauds gate 3 0250 Oslo.

" " Jeg har i flere år hatt en lederstilling med økonomiansvar.Hensikten er at dette skal gjøre programmet fleksibelt, tilrettelagt og brukervennlig.Du har fire års yrkeserfaring full tid.


27 Comments

Leave your comment

Leave your comment