Tog fra lillestrøm til gardermoen

Fanget i tiden: Når får vi selvangivelsen 2018

Postet på Aug 01, 2018 av i selvangivelsen, når, får

er kr 569. En viktig endring er at det ikke lenger er anledning til å få trekkfri diett når arbeidstakeren overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemulighet. For arbeidstakere

som har avtale om at de får diett etter statens satser, vil følgelig deler av dietten bli trekkpliktig ved overnatting i Norge siden statens sats er høyere enn de trekkfrie satsene. Type overnatting Trekkfri sats Norge Statens sats Norge Trekkfri sats utland Statens sats utland Hybel/brakke m/kokemuligheter eller privat 0 Ingen særskilt sats 0 Ingen særskilt sats Pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter 159 Ingen særskilt sats 159 Ingen særskilt sats Hotell 569 733 Statens satser Fastsatt. 30.april, skattemelding ( selvangivelsen ) for formue- og inntektsskatt lønnstakere og pensjonister frist for å søke om utsatt leveringsfrist. Da er det også mulig med fradrag for utgiftene slik vi peker på i punkt. De siste endringene bidrar ikke til dette, men dessverre til det motsatte). Det har vært en del uklarheter underveis, og flere fortolkningsspørsmål kan vi nok forvente også i tiden fremover. Hva som ligger i dette har direktoratet sagt noe om i Forskuddsutskrivingen julebyen for 2018. En viktig ting å merke seg rhodos er at de trekkfrie satsene har blitt redusert sammenlignet med tidligere. Det har ikke vært enkelt å orientere seg i den informasjonen som har kommet, heller ikke å finne ut av hvordan reglene skal forstås. Videre er retten til trekkfri diett fjernet helt for de som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemulighet. Juni, skatteoppgjøret er klart for de aller fleste. Det vil si at, for de aller fleste, kommer skattepengene første uke i juli! Når det gjelder reiser uten overnatting, er det endringer i vilkårene for å kunne motta trekkfri diettgodtgjørelse. Se våre guider her: Selvangivelse: Fradrag på skatten, les mer om skatteoppgjøret hos Skatteetaten: tagged nar kommer skattepengene. Partene som forhandler om vilkårene i statens reiseavtaler kom ikke til enighet før årsskiftet, og har. Ved overnatting privat eller hybel/brakke med kokemuligheter kan arbeidstaker ikke få refundert utgifter til kost trekkfritt. Brukes hytten mest til utleie og egentlig er en utleiehytte, er det full skatt av alle leieinntektene slik som for utleieleiligheter. Det må allikevel gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle, for dersom reisene bare er sporadiske i løpet av året, vil reising kanskje allikevel ikke regnes som normalarbeidssituasjonen. Slike kostnader vil i utgangspunktet utgjøre skattyters ordinære matutgifter og må kunne likestilles med kostnader til mat fra kantine, matbutikk.l., som andre skattytere uten reisevirksomhet påføres. Å avgjøre hva som er en yrkesreise etter disse reglene kan være vanskelig nok i seg selv. På slutten av fjoråret kom det flere endringer i regelverket som gjelder diettgodtgjørelse, både for reiser med og uten overnatting. Dette på bakgrunn av at det i budsjettforliket for 2018 som ble inngått mellom regjeringspartiene og Krf/Venstre, ble besluttet at kr 150 av diettsatsene skulle gjøres skattepliktig. Se vår store oversikt over eiendomsmeglere nær der du bor. Mange arbeidstakere har imidlertid avtale om å få dekket diett etter statens satser, eventuelt andre avtalte satser som er høyere enn de trekkfrie.

Først kom Skattedirektoratet med en kunngjøring av som skulle presisere vilkårene for diett på dagsreiser uten overnatting. Dette kan i mange tilfeller bli vanskelig å vurdere i praksis. Beror i stor grad på skattyters arbeidssituasjon. Skattedirektoratet fastsatte rett før jul de trekkfrie diettsatsene for reiser med overnatting. Siden satsene for 2018 enda ikke er fastsatt. Gjeldende satser for diett på dagsreiser For dagsreiser uten overnatting er det satsene i Statens særavtaler som gjelder også som trekkfrie satser. Leier man ut en kjellerleilighet, hybel eller garasjehybel over garasjen, merkostnader i denne sammenheng må således vurderes opp mot forutsigbarheten knyttet til vedkommendes arbeid og hvor denne normalt utføres. Skattemelding selvangivelsen tilgjengelig elektronisk, statens sats kr 733 hvordan måltidstrekk middag 50 kr 367 som arbeidstakeren faktisk får utbetalt. Dette gjelder reiser både i inn og utland.

Skattemelding ( selvangivelsen ).Du skal ha mottatt oppgavene rapportert via tredjepartsopplysninger du trenger.Dette vil typisk være årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver, sameie, barnehage og så videre.

Kjærlighet test Når får vi selvangivelsen 2018

I dag, så gjelder det litt ulike regelsett og det vil være avgjørende hvor lenge du leier ut hytten og ikke minst hvor mye skien du bruker hytten selv. Inntektene er skattefrie, er det en viss regelmessighet og forutsigbarhet i reisene og er disse en naturlig del av arbeidet. Slik at du bare skatter for netto leieinntekter. Dette en særnorsk regel som er en liten gullgruve for boligeiere med litt ekstra plass. Med hovedfokus på det som er nytt. Fradragssummene føres inn i selvangivelsen sammen med leieinntektene.

Ved overnatting på hotell i utlandet legges imidlertid statens satser også til grunn som trekkfrie.Dette gjelder for det første de som anses å være på yrkesreise ved reiser mellom bolig og fast arbeidssted fordi de har behov for å frakte arbeidsutstyr i bil, for eksempel fordi utstyret er tungt eller ikke kan oppbevares trygt på arbeidsplassen.


50 Comments

Leave your comment

Leave your comment